Profil

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.

Pracovala jsem několik let na Hemodialyzačním centru a  poté vedla Krizové centrum.

Pracovala jsem na speciálních projektech pro MŠ a MV v oblasti prevence kriminality.

Od roku 1996 se zabývám osobním rozvojem a využívání potenciálu řídících pracovníků a sportovců, vzdělávacími programy pro manažéry.

Zabývám se firemním i sportovním koučováním.

Od roku 1998 jsem členem sdružení Profitaining.

Od roku 2000 jsem byla externím pracovníkem Bohemia institutu.

Jsem lektorem v oblasti Wellness pro EU.

 

Postgraduální studium jsem absolvovala na HeartMath Institutu v USA, kde jsem dosáhla doktorandského vzdělání .

 

Svou práci mám ráda, a proto hledám a inspiruji se různými metodami a přístupy sloužící v seberozvoji. Zajímám se o nové vědecké trendy v péči o psychické a fyzické zdraví, které využívám v práci s klienty i v osobním životě.

 

Inspiruji se filosofii východních kultur např. ZEN, buddhistickými přístupy nebo japonskou psychoterapií Morita a mnoha jinými.

 

Poslouchám etnickou i klasickou hudbu.

 

Pravidelně a aktivně se věnuji sportu a vedu lekce cvičení. Sport je pro mne zdroj odpočinku i dobrých praktických zkušeností, jak psychika ovlivňuje naše tělo a naše každodenní životy.

 

V životě mě ovlivnil život mých rodičů, který je postaven na zkušenostech mých předků, kteří žili v souladů s okolím a moudrostí předávanou jejich rodiči.  Moje děti a manžel, jsou těmi, kteří mě podporují v práci, ale zároveň mi ukazují praktické funkční návody v životě.

 

Lidé, kteří mi byli inspirací:

 

Doc.PhDr. Jaroslav Koťa, psycholog a filosof, který mne naučil lásce k filosofii a ukázal jiné pohledy na život.

 

Helena Jarkovská, mistryně v gymnastice, která mě přivedla na cestu práce s tělem a naučila mě úctě a obdivu k fyzickému, předala mi disciplínu, jako nezbytný předpoklad k seberozvoji.

 

Anna Kapihe, mistryně v judó a havajská kahuna, která mi dala nahlédnout do tradic havajských léčitelů a provedla mě praktickou zkušeností tradičního léčení.

 

Soke Yamaue, šaolinský mistr, který pootevřel svět, o kterém jsem dosud četla jen v knihách. Jeho techniky prakticky ukazují, jak mysl ovládá naše fyzično.

 

Gregg Braden, elektrotechnik, vědec a badatel, trávící čas v odlehlých klášterech a studující moudrosti dávných proroků a přinášející inovativní přístupy do nejnovějších vědeckých přístupů. Díky jeho přednáškám a přístupům lze využít tisícileté moudrosti a zkušenosti s vědou a naším vztahem ke světu.

 

A mnoho dalších úžasných a dobrých lidí…

 

Motto, které mám ráda:

 

„Pouze tiché srdce může uzdravit churavějící mysl.“